Diensten

Energieadvies op maat!

Na jarenlange studie en onderzoek van duurzame energie bieden wij advies op maat. Wij hebben ons gespecialiseerd in het energie zuinig, of zo mogelijk energie neutraal maken van bestaande woningen en bedrijfspanden.

Wij hebben inmiddels op een groot aantal terreinen succesvolle aanpassingen doorgevoerd, diverse installaties ontworpen en geleverd. Hierdoor hebben wij vanuit de theorie én de praktijk ervaring opgedaan.

Wij bieden de volgende diensten:

Energiescan

Samen met u als klant lopen we een alle facetten van uw woning of bedrijfspand langs om te inventariseren welke energiebesparende maatregelen kosten/ baten voor u het meest interessant zijn.

  • Basis energiescan va. € 250,-

   • basisinventarisatie van isolatie: vloer, muren en dak
   • staat van kozijnen en glas (enkelglas, dubbelglas, bouwjaar e.d.)
   • staat van warmtebron (veelal gas-cvketel combiketel)
   • staat van warmteafgiftesysteem (veelal radiatoren, soms in combinatie met vloerverwarming)
   • Lijst met tip’s / adviezen waarmee voor deze specifieke woning of bedrijfspand, gelet op kosten/ baten, energie bespaart kan worden
   • Inschatting benodigd verwarmingsvermogen van betreffende woning of bedrijfspand
   • Inschatting van benodigde capaciteit tapwater (warm sanitair water)
   • mogelijkheden en prijsindicatie voor de investering om gasloos (of hybride) te verwarmen
    .
  • Uitgebreide energiescan va. € 1.000,-

   • uitgebreide inventarisatie van isolatie:
    • vloerisolatie: (indien kruipruimte aanwezig, inspectie en foto’s maken, vloeropbouw bepalen, huidige Rc-waarde bepalen (warmteverlies), analyse en advies voor mogelijke vloerisolatie met Rc-waarde na realisatie en een prijsopgave met een kosten/ batenberekening;
    • muren: controle op aanwezige spouw in de buitenmuren, er worden op verschillende plaatsen gaatjes geboord in de cementvoeg en met een endoscoop camera worden foto’s gemaakt en wordt een uitgebreide inspectie gedaan van de spouw. De afmetingen van de spouw worden bepaald en er wordt een berekening gemaakt van het aantal M2 en M3 beschikbare ruimte in de spouw. De opbouw van de buitenmuren wordt in kaart gebracht en de huidige Rc-waarde wordt bepaald, er volgt een analyse van mogelijkheden voor isolatie met Rc-waarde na realisatie en een prijsopgave met een kosten/ batenberekening;
    • De opbouw van de dakconstructie wordt in kaart gebracht en de huidige Rc-waarde wordt bepaald, er volgt een analyse van mogelijkheden voor isolatie met Rc-waarde na realisatie en een prijsopgave met een kosten/ batenberekening;
   • Alle vertrekken BG en eventuele etages worden in kaart gebracht en ingemeten (M2 en M3). Van alle vertrekken worden de kozijnen ingemeten en wordt de staat bepaald van het kozijn en het glas (enkelglas, dubbelglas, bouwjaar e.d.) en worden aanwezige radiatoren of vloerverwarming geïnventariseerd (verwarmingsvermogen in kW en bepaling hoge-, middel-, of lage temperatuur);
   • staat van warmtebron (veelal gas-cvketel combiketel)
   • staat van warmteafgiftesysteem (veelal radiatoren, soms in combinatie met vloerverwarming)
   • Lijst met adviezen waarmee voor deze specifieke woning of bedrijfspand, gelet op kosten/ baten, energie bespaart kan worden
   • Analyse mogelijkheden voor PV-zonnepanelen en inmeten dakvlakken;
   • Analyse van mogelijkheden voor een zonneboiler;
   • Analyse mogelijkheden vraaggestuurde ventilatie;
   • Analyse mogelijkheden inverter airco’s;
   • Bepaling benodigd verwarmingsvermogen van betreffende woning of bedrijfspand
   • Bepaling van benodigde capaciteit tapwater (warm sanitair water)
   • Op basis van benodigd verwarmingsvermogen advies voor een warmtepomp met daarbij rekening houdend wat de geluidsnormen voor deze specifieke locatie zijn met eventuele opties voor een geluid-isolerende kap;
   • prijsopgave voor de investering om gasloos (of hybride) te verwarmen

Subsidie advies

In Nederland wordt door de regering een fors aantal subsidieregelingen geboden. Wij helpen u graag met het uitzoeken welke subsidies er voor het verduurzamen van uw woning of bedrijfspand beschikbaar zijn

Bouwbegeleiding/ verbouwbegeleiding

Veelal gaan nieuwe eigenaren van woningen en bedrijfspanden voortvarend te werk om allerhande zaken op te knappen, of aan te passen. Juist dat is een zeer geschikt moment om energiebesparende maatregelen mee te nemen en door te voeren. Wij zijn u hierbij graag van dienst.

Meer weten of een prijsopgave aanvragen voor deze diensten? Neem gerust contact op. Wij zijn u graag van dienst!
Tel. 06 416 305 05